CONTACT

How Can We Help?

You can share your questions and comments by filling out the contact form. Our unit will respond to you as soon as possible.Şirketimize ileteceğiniz her türlü talep, şikayet ve önerilerin değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması ile izin vermiş olmanız halinde tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla kişisel verilerinizin işlenmesine yönelik detaylı bilgilere Müşteri Aydınlatma Metni üzerinden erişebilirsiniz.

Bize iletmiş olduğunuz talep veya şikayetinizde aşağıdasıralanan özel nitelikli kişisel verilerin yer almadığından emin olmanızı rica ederiz:

  • ırk,
  • etnik köken,
  • siyasi düşünce,
  • felsefi inanç,
  • kılık ve kıyafet,
  • dernek, vakıf ya da sendika üyeliği,
  • sağlık, cinsel hayata ilişkin veriler,
  • ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler,
  • biyometrik ve genetik veriler.

Address:

Koç Bilgi ve Savunma Teknolojileri A.Ş. ODTÜ Teknokent Yazılım Teknoparkı Üniversiteler Mah. İhsan Doğramacı Bulvarı No:17/B 06800 ODTÜ / ANKARA

T: +90 (312) 218 89 00 F: +90 (312) 218 89 90

info@kocsavunma.com.tr

work About Us school Brochures local_library News local_library Quality Documents location_on Contact