Kalite Yaklaşımımız

Koç Bilgi ve Savunma Teknolojileri A.Ş Yönetimi ve tüm çalışanları;

  • Şirket misyon ve vizyonunun tüm çalışanlarımız ve iş ortaklarımız tarafından bilinmesinin sağlanması ve ortak hedeflere birlikte ilerlenmesi,
  • Yasa, yönetmelik, uluslararası standartlar ve Küresel İlkeler Sözleşmesi doğrultusunda çalışmaların yürütülmesi,
  • Şirket süreçlerinin, müşterilerin istek ve ihtiyaçlarına odaklı, uluslararası geçerliği olan standartlarda tanımlanması (CMMI, ISO 9001); müşterinin verimliliğini en yüksek seviyeye ulaştıracak teknolojilerin kullanılarak hizmet sunulması,
  • Doküman, bina, tesis, makina, araç ve gerecin güvenliğinin sağlanması, gizlilik dereceli bilgi ve malzemeye yetkisiz personelin ulaşmasının önlenmesi,
  • Bakım kapsamına alınmış ve teslim edilmiş ürünlerin kritik fonksiyon ve süreçlerini etkileyecek olaylara karşı hazırlıklı olmak adına yerinde kontroller ile destek sağlanması,
  • Yürütülen projelerin performansının sağlıklı veriler, doğru yöntem ve sistemlerle ölçülmesi ve sürekli iyileştirmeler için girdi sağlanması,
  • İş süreçlerine yeni fikirlerle destek olunarak müşterilerin beklentileri doğrultusunda yaratıcı ve yenilikçi ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi,
  • Müşterilerin istek ve gereksinimlerine odaklı, memnuniyeti beklentilerin üzerinde tutan stratejik yönetim yaklaşımlarının sergilenmesi ve değer yaratılması,
  • Tedarikçiler ve ekosisteminde birlikte çalıştığı kuruluşlarla faydalı ilişkiler kurulması ve onlarla birlikte büyümenin sürdürülmesi,
  • Müşteri değerlendirmeleri ile ilgili olarak etkin, gerçekçi ve uygulanabilir çözümler sunulması ve müşteri haklarının korunması,

Konularında, kalite yönetimi süreçleri doğrultusunda çalışmayı ve müşteri memnuniyetinin sağlanmasını taahhüt eder.