Koç Bilgi ve Savunma Teknolojileri A.Ş. gelişim faaliyetleri genel olarak,

  • Gelişime açık alanların belirlenerek her yıl tekrar eden öz değerlendirme süreçleri,
  • Gelişim sağlanabilecek alanlarda geliştirme tekliflerinin sunumu,
  • Herbir çalışanın fikirlerinin değer bulduğu,
  • Herbir kanaldan gelen tekliflerin değerlendirildiği ve
  • Kabul görmüş tavsiyelerin her zaman değerlendirildiği bir platformdan oluşmaktadır.