KALİTE YAKLAŞIMIMIZ

 • Koç Bilgi ve Savunma Teknolojileri A.Ş yönetimi ve tüm çalışanları;
 • - Şirket misyon ve vizyonunun tüm çalışanlarımız ve iş ortaklarımız tarafından bilinmesinin sağlanması ve ortak hedeflere birlikte ilerlenmesi,
 • - Yasa, yönetmelik, uluslararası standartlar ve Küresel İlkeler Sözleşmesi doğrultusunda çalışmaların yürütülmesi,
 • - Şirket süreçlerinin, müşterilerin istek ve ihtiyaçlarına odaklı, uluslararası geçerliği olan standartlarda tanımlanması (CMMI, ISO 9001); müşterinin verimliliğini en yüksek seviyeye ulaştıracak teknolojilerin kullanılarak hizmet sunulması,
 • - Doküman, bina, tesis, makina, araç ve gerecin güvenliğinin sağlanması, gizlilik dereceli bilgi ve malzemeye yetkisiz personelin ulaşmasının önlenmesi,
 • - Bakım kapsamına alınmış ve teslim edilmiş ürünlerin kritik fonksiyon ve süreçlerini etkileyecek olaylara karşı hazırlıklı olmak adına yerinde kontroller ile destek sağlanması,
 • - Yürütülen projelerin performansının sağlıklı veriler, doğru yöntem ve sistemlerle ölçülmesi ve sürekli iyileştirmeler için girdi sağlanması,
 • - İş süreçlerine yeni fikirlerle destek olunarak müşterilerin beklentileri doğrultusunda yaratıcı ve yenilikçi ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi,
 • - Müşterilerin istek ve gereksinimlerine odaklı, memnuniyeti beklentilerin üzerinde tutan stratejik yönetim yaklaşımlarının sergilenmesi ve değer yaratılması,
 • - Tedarikçiler ve ekosisteminde birlikte çalıştığı kuruluşlarla faydalı ilişkiler kurulması ve onlarla birlikte büyümenin sürdürülmesi,
 • - Amacımızı gerçekleştirmek için; iç ve dış hususları ilgili taraf ihtiyaç ve beklentileri ve değişen dünya şartlarını yakından takip ederek, başarıyı sürdürmek için süreçlerin ve hizmetlerin, riskleri dikkate alıp ve fırsatlara odaklanmaktır,
 • - Müşteri değerlendirmeleri ile ilgili olarak etkin, gerçekçi ve uygulanabilir çözümler sunulması ve müşteri haklarının korunması,


Konularında, kalite yönetimi süreçleri doğrultusunda çalışmayı ve müşteri memnuniyetinin sağlanmasını taahhüt eder.

Kalite politikası dökümanı için tıklayınız.

Kalite el kitabı için tıklayınız.

work Hakkımızda school Yayınlar local_library Haberler location_on İletişim