Ürünler

Koç Bilgi ve Savunma Teknolojileri A.Ş., ürünleşme politikası çerçevesinde sadece Ar-Ge faaliyetlerinden değil, tamamlanmış projelerden de ürünler çıkarmayı hedeflemektedir.