Yayınlar

Uluslararası Bildiriler :

Mehmet Öner,
Passive Localization of Underwater Acoustic Pingers by Using Time Differences of Arrivals,
Undersea Defence Technology 2015

Hüseyin N.Karaca, Cem Baz, Serdar Tuğaç,
MULTI-CHANNEL UNIFORM LINE ARRAY PROCESSING FOR SUBMARINE SONAR APPLICATIONS,
Undersea Defence Technology 2015

Serdar Tuğaç, Güneş Efe, Bülent Dağ, Hakan Başaran,
UWAS – GENERIC UNDERWATER SIMULATION FRAMEWORK,
Undersea Defence Technology 2014

Serdar Özen, Mehmet Ali Çavuşlu, Mehmet Öner, Önder Tatar, Yaşar Hakan Başaran,
Constant False Alarm Rate Based Detectors for Underwater Acoustic Signal Detection,
International Conference on Science for Defense and Security 2012


Ulusal Bildiriler :

Mehmet Ali Çavuşlu, Serdar Tuğaç, Mehmet Öner, Aysun Ateş, Harun Yağmur, Dilay Doğan, Tahir Taner Tımış, Yaşar Hakan Başaran,
GATAS : Gömülü Akustik Tespit ve Sınıflandırma Sistemi,
SİU  2016

Melike Atay Karabalkan, Mehmet Öner, Ercan Ermiş,  Y. Hakan Başaran, “Kazanç Kontrolünün Ip Çekirdek Olarak Gerçeklenmesi”, SİU  2016

Mehmet Ali Çavuşlu, Mehmet Öner, Erkan Helvacılar, Yaşar Hakan Başaran,
Sualtı Akustik Sinyallerden LOFAR Analizi ile Deniz Taşıtlarına Ait Öznitelik Çıkarımının Donanımsal Gerçeklenmesi, SİU 2015

Melike Atay Karabalkan, Mehmet Öner,
“Sonar Uygulamaları için Uyumlu Filtrenin IP Çekirdek Olarak Gerçeklenmesi”, SİU 2015

Burak Kelleci, Mehmet ÖNER, Yaşar Hakan BAŞARAN,
Hızlı Fourier Dönüşümünün FPGA uygulamasının SQNR Simülasyonu, Elektrik – Elektronik, Bilgisayar ve Biyomedikal Mühendisliği Sempozyumu, 2014

Ahmet Ceyhun İlgüy, Mehmet Öner, Mehmet Ali Çavuşlu, Önder Tatar, Erkan Helvacılar, Yaşar Hakan Başaran,
“Sualtı Akustik Sinyallerden Deniz Taşıtlarının Sınıflandırılması”, SAVTEK 2014

Mehmet ÖNER, Yaşar Hakan BAŞARAN,
“Gömülü Sonar Sistemleri Geliştirilmesi İçin IP Çekirdek Kütüphanesi”, SAVTEK 2014

Serdar Tuğaç, Güneş Efe, Bülent Dağ, Hakan Başaran,
“SAHAS – SUALTI HARP ANALİZİ VE SİMULASYONU”, SAVTEK 2014

Hüseyin Nihal Karaca, Cem Baz, Fatih Küçükyavuz, Serdar Tuğaç,
“DENİZALTI SONAR UYGULAMARI İÇİN ÇOK KANALLI BİR BİÇİMLİ DİZİN İŞLEME”, SİU 2014

Serdar Özen, Mehmet Ali Çavuşlu, Mehmet Öner, Ahmet Ceyhun İlgüy, Önder Tatar, Yaşar Hakan Başaran,
“Sualtı Akustik Tonların Kestiriminde Farklı Eşikleme Yöntemlerinin Kullanımı ve Analizi”, 10. Ulusal Akustik Kongresi, 378-387 2013

Serdar Özen, Mehmet Öner, Mehmet Ali Çavuşlu, Ahmet Ceyhun İlgüy, Önder Tatar, Yaşar Hakan Başaran,
Deniz TaşıtlarındanYayılan Sualtı Akustik Tonların Benzetimi ve Kestirimi, SİU 2013

Serdar Özen, Mehmet Ali Çavuşlu, Yaşar Hakan Başaran, Mehmet Öner, Önder Tatar, Can Emre Bakım,
“Pasif Sonarlarda Tespit/Teşhis Yöntemlerinin İncelenmesi”, SAVTEK 2012

Yaşar Hakan Başaran, Mehmet Ali Tuğay, Serdar Özen, Mehmet Ali Çavuşlu, Mehmet Öner, Önder Tatar,
“Pasif Sonarlarda Teşhis İşlemleri için Deniz Taşıtlarının Akustik Sinyallerinin İncelenmesi”, SAVTEK 2012

Mehmet Öner, Serdar Özen, Mehmet Ali Çavuşlu, Önder Tatar, Yaşar Hakan Başaran,
“Deniz İçi Basınç Ölçümlerinde Dalga Basıncı Etkisi”, SAVTEK 2012

Mehmet Öner, Serdar Özen, Mehmet Ali Çavuşlu, Önder Tatar, Yaşar Hakan Başaran,
“Gemi Hidrodinamik Basıncının Pratik Modellenmesi”, SAVTEK 2012

Serdar Özen, Mehmet Ali Çavuşlu, Yaşar Hakan Başaran, Mehmet Öner, Önder Tatar, Deniz Platformlarının ve Sualtı Ortamının Akustik Sinyallerin Benzetimi, Signal Processing and Communications Applications, 2012. SIU 2012. IEEE 20th

Hakan Başaran, Cem Baz,
“KBS-UWE Dalgıç Tespit Sonarı”, SAVTEK 2010